همکاران

همکاران ما در پیرنگ‌مدیا

حسین یزدان‌شناس

حسین یزدان‌شناس

مدیر پیرنگ‌ مدیا
مدرس مدعو دانشگاه دامغان، دانشگاه تهران،
دانشگاه هنر، دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی‌ارشد سینما از دانشگاه تهران
دکترای پژوهش‌هنر گرایش سینما دانشگاه هنر
***

احسان یوسفی

احسان یوسفی

کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتال
دانشجوی کارشناسی ارشد شبیه‌سازی هوشمند
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
شبکه‌های اجتماعی
دبیر تولید محتوا

سهیل کیانی

سهیل کیانی

کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتال
کارشناسی‌ارشد سینما
دانشگاه تهران
دبیر تولید محتوا

عمادالدین متین

عمادالدین متین

کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتال
دبیر تولید محتوا

فریما یداللهی

فریما یداللهی

کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتال
دانشجوی کارشناسی‌ارشد پژوهش هنر
دانشگاه الزهرا
شبکه‌های اجتماعی

مجید سعیدپور

مجید سعیدپور

کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتال
دانشجوی کارشناسی ارشد شبیه‌سازی هوشمند
دانشگاه هنراسلامی تبریز
گرافیست

رامین ایمانی

رامین ایمانی

کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتال
گرافیست

محمد للـه‌گانی

محمد للـه‌گانی

کارشناسی ادبیات نمایشی
دانشجوی کارشناسی ارشد کارگردانی
دانشگاه تربیت مدرس
دبیر تولید محتوا

شقایق هاشم‌زاده

شقایق هاشم‌زاده

کارشناسی ادبیات نمایشی
تولید محتوا

زینب جاسمی

زینب جاسمی

کارشناسی ادبیات نمایشی
تولید محتوا

جواد نعمت‌اللهی

جواد نعمت‌اللهی

کارشناسی ادبیات نمایشی
کارشناسی‌ارشد سینما
دانشگاه تهران
تولید محتوا

امیرحسین رضوان‌صفت

امیرحسین رضوان‌صفت

کارشناسی ادبیات نمایشی
کارشناسی ارشد کارگردانی
دانشگاه تربیت مدرس
تولید محتوا

محمد اکبری اقدم

محمد اکبری اقدم

کارشناسی ادبیات نمایشی
تولید محتوا

ملیکا صدقی

ملیکا صدقی

کارشناسی ادبیات نمایشی
دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تهران
تولید محتوا

فاطمه رضایی

فاطمه رضایی

کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتال
تولید محتوا

الهه بیگی

الهه بیگی

کارشناسی ادبیات نمایشی
تولید محتوا

فائزه رمضانی

فائزه رمضانی

کارشناسی ادبیات نمایشی
تولید محتوا

فرید نوری

فرید نوری

کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتال
کارشناسی ارشد کارگردانی
دانشگاه تربیت مدرس
تولید محتوا

مصطفی درویش گوهری

مصطفی درویش گوهری

کارشناسی ادبیات نمایشی
تولید محتوا