فیس بوک

«شما بدون ایجاد چند دشمن، به ۵۰۰ میلیون دوست نمی رسید» این جمله، روی پوستر فیلم شبکۀ اجتماعی حک شده است…