قدرت سگ

معرفی فیلم قدرت سگ (جین کمپیون، ۲۰۲۱): مردانی خاموش و در هیاهو

قدرت سگ فیلمی در ژانر وسترن است که جین کمپیون کارگردان زن کم‌کار اما موفق نیوزیلندی آن را ساخته است. کسی…