نقد فیلم

تاریخ، تعویض می‌شود!: نقد فیلم جنایت بی دقت (شهرام مکری ۱۳۹۸)

شهرام مکری، شاید بسیاری از او به‌عنوان یکی از پیش‌گامان سینمای ایران یاد کنند. یکی از دلایلی که مکری را…