هدیه تهرانی

ادای سینما را درنیاور، مسخره‌باز!: «مسخره‌باز» (همایون غنی‌زاده، ۱۳۹۷)

گاهی چیزی عجیب است، اما فقط عجیب است نه چیزی بیش از آن. مسخره‌باز نخستین اثر سینمایی همایون غنی‌زاده که سابقۀ خوبی…